62,64  50,11  KDV Dahil
48,29  38,63  KDV Dahil
46,91  37,52  KDV Dahil
52,43  41,94  KDV Dahil
TÜKENDİ
46,91  37,52  KDV Dahil
52,43  41,94  KDV Dahil
52,43  41,94  KDV Dahil
46,91  37,52  KDV Dahil
57,95  46,36  KDV Dahil
57,95  46,36  KDV Dahil
47,96  38,36  KDV Dahil
48,29  38,63  KDV Dahil
41,39  33,11  KDV Dahil
48,29  38,63  KDV Dahil
90,30  72,24  KDV Dahil
195,95  156,76  KDV Dahil
TÜKENDİ
20,69  16,55  KDV Dahil
TÜKENDİ
22,07  17,65  KDV Dahil
27,59  22,07  KDV Dahil
TÜKENDİ
19,31  15,44  KDV Dahil
45,53  36,42  KDV Dahil
37,25  29,80  KDV Dahil