203,37  162,70  KDV Dahil
TÜKENDİ
90,24  72,19  KDV Dahil
59,73  47,78  KDV Dahil
62,28  49,82  KDV Dahil
26,25  21,00  KDV Dahil
99,14  79,31  KDV Dahil
76,26  61,01  KDV Dahil
49,56  39,65  KDV Dahil
27,96  22,37  KDV Dahil
48,29  38,63  KDV Dahil
60,71  48,56  KDV Dahil
TÜKENDİ
23,45  18,76  KDV Dahil
TÜKENDİ
84,17  67,33  KDV Dahil
75,89  60,71  KDV Dahil
153,17  122,53  KDV Dahil
74,51  59,60  KDV Dahil
56,06  44,84  KDV Dahil
103,49  82,79  KDV Dahil